Classics

Amb el catàleg CLASSICS, Mobles 114 vol promoure la recuperació de mobles i objectes que, pel seu disseny i els seus valors, s’han convertit en icones que formen part de la nostra memòria i del patrimoni cultural universal.

 

CLASSICS representa la voluntat de Mobles 114 de reeditar productes i objectes escollits amb una profunda admiració pels seus autors, i fer-ho amb el rigor necessari per fabricar uns dissenys que commouen, icònics, i amb el respecte que ens produeix ser els transmissors d’uns valors culturals que formen part del patrimoni material de la societat. Ens sentim especialment orgullosos de poder editar productes que han estat dissenyats per autors destacats internacionalment i que han perdurat amb els anys.

 

CLASSICS és també el resultat de la reflexió sobre la responsabilitat de rescatar de l’oblit mobles o objectes potser no prou reconeguts amb anterioritat però que, per la seva vigència i modernitat, tenen indiscutiblement el valor de clàssics. Per això, Mobles 114 busca permanentment mobles i objectes que mereixin ser reeditats i trets al mercat, i d’aquesta manera poder compartir-los amb els usuaris.

Classic Collection