Home Office

Passar més temps a casa, treballar i aprendre de manera remota: totes aquestes experiències tenen implicacions sobre el disseny de l’espai domèstic. Des del mobiliari fins a la il·luminació, sense oblidar alguns accessoris funcionals, un bon equipament interior s’ha tornat indispensable perquè el treball des de casa sigui el més fluid possible.

Augmenta la comoditat del teu “home office” amb la col·lecció Gràcia, configura un espai polivalent amb el sistema Tria i millora l’espai de treball amb les taules Pey i els seus accessoris.

Sol·licitud d'informació